QUẢNG CÁO DIGITAL:​

Chúng tôi cung cấp quảng cáo vị trí tìm kiếm  (vị trí trên cùng) trên bộ máy tìm kiếm Google và Bing. Ngoài ra hãy quảng cáo kênh mạng xã hội phổ biến: Facebook, Instagram và Youtube.

QUẢNG CÁO DIGITAL

Bằng cách hiểu và vận hành công nghệ tốt, kết hợp tối ưu hóa dựa trên kinh nghiệm. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các hệ thống và công cụ để phân tích,triển khai và quản lý các chiến dịch để phân phối quảng cáo theo cách hiệu quả nhất cho khách hàng trên bộ máy tìm kiếm Google, Mạng hiển thị của Google, các mạng xã hội Facebook, Instagram hay Youtube..

Bạn muốn phát triển doanh nghiệp trên các nền tảng này?

QUI TRÌNH LÀM VIỆC:

NHẬN DIỆN DỮ LIỆU

Nhận diện tất cả dữ liệu mà doanh nghiệp bạn cần từ khách hàng mục tiêu của mình.

THIẾT KẾ NỘI DUNG

Hình ảnh-Thông điệp-Kêu gọi hành động.

PHÁT THẢO CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Nhân khẩu học- Hành vi- Đặc điểm- Mối liên kết

TỐI ƯU CHUYỂN ĐỔI

Tối ưu chiến dịch quảng cáo đến khách hàng mục tiêu đúng thời điểm- Gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.

LIÊN KẾT DỮ LIỆU

Liên kết dữ liệu chéo giữa các công cụ, nền tẳng khác nhau nhằm hỗ trợ mục tiêu quảng cáo

tại sao bạn cần quảng cáo digital:

Talk to a specialist

  •