Mô hình MVC trong thiết kế website

1. Mô hình MVC trong lập trình là gì ? Chắc hẳn ai bắt đầu với sự nghiệp làm web cũng không thể không biết mô hình MVC. Mình sẽ nói sơ lược lại một chút nhé. MVC(Model- View- Controller) là mô hình phân chia application thành 3 thành phần chính và mỗi thành phần lại có […]