Hướng dẫn cơ bản về SEO trong WordPress (b.2)

b2. SEO trong WordPress 1.Kiểm tra thiết lập khả năng hiển thị của trang web WordPress có tính năng có thể ẩn một trang web khỏi công cụ tìm kiếm. Với tính năng này giúp bạn có thời gian chuẩn bị kỹ càng cho website trước khi sẵn sàng công khai nó. Tuy nhiên, đôi […]