QUẢNG CÁO DIGITAL

Kĩ thuật quảng cáo kênh mạng xã hội phổ biến: Facebook, Instagram và Youtube.

Ngoài ra chúng tôi cung cấp quảng cáo vị trí tìm kiếm (vị trí trên cùng) trên bộ máy tìm kiếm lớn nhất hiện nay: Google và Bing.

Khách hàng
Dự án
chuyên gia tham gia

Qui trình làm việc:

NHẬN DIỆN DỮ LIỆU

Nhận diện tất cả dữ liệu mà doanh nghiệp bạn cần từ khách hàng mục tiêu của mình.

THIẾT KẾ NỘI DUNG

Hình ảnh-Thông điệp-Kêu gọi hành động.

PHÁT THẢO CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Nhân khẩu học- Hành vi- Đặc điểm- Mối liên kết

TỐI ƯU CHUYỂN ĐỔI

Tối ưu chiến dịch quảng cáo đến khách hàng mục tiêu đúng thời điểm- Gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.

LIÊN KẾT DỮ LIỆU

Liên kết dữ liệu chéo giữa các công cụ, nền tẳng khác nhau nhằm hỗ trợ mục tiêu quảng cáo