Làm việc với chúng tôi

Video marketing

Dịch vụ chính

Sản xuất Video

Videos giúp tăng trưởng số lượng click trên chiến dịch quảng cáo: 200-300% 

  • Videos giúp gia tăng tỉ lệ chuyển đổi lên đến 80%
  • 64%  người được nghiên cứu rằng họ có xu hướng mua sản phẩm online sau khi coi xong videos. 
  • Video trong trang web làm rang web của bạn tăng khả năng xuất hiện trang trong bảng kết quả tìm kiếm của google lên tới 53 lần.

Làm việc với chúng tôi

Đặt lịch hẹn