Những phần mềm miễn phí tốt để quản lý Social Media

1. HootSuite

Đây là phần mềm quản lý mạng xã hội phổ biến nhất, được sử dụng bởi hơn 15 triệu người trên toàn cầu. Không quá ngạc nhiên, bởi HootSuite là một nền tảng toàn diện để quản trị và xuất bản nội dung, đo lường ROI và nhiều tính năng khác. HootSuite là phần mềm duy nhất hỗ trợ lên đến hơn 40 mạng xã hội.

Nền tảng hỗ trợ: Web, Android, iOS.

HootSuite

Mạng xã hội được dùng miễn phí: Twitter, Facebook, Google, Instagram, Google Plus và YouTube.

Tính năng miễn phí nổi bật: 3 hồ sơ mạng xã hội, phân tích dữ liệu cơ bản, sử dụng tối đa 2 RSS để lấy nội dung từ nguồn đáng tin cậy, 30 nội dung được lên lịch trước (phải đăng hoặc xóa mới có thể lên lịch thêm), có Chrome extesnsion.

Miễn phí 30 ngày

2. Social Pilot

SocialPilot kết hợp việc đăng bài, phân tích, và tương tác trong cùng một phần mềm. Nó có nhiều tính năng giống với Hootsuite. Cả hai đều cho phép lên lịch sẵn những bài đăng trong tương lai, lịch biểu trực quan, phân tích cơ bản và làm việc nhóm.

SocialPilot

Nền tảng hỗ trợ: Web, Android, iOS.

Mạng xã hội được dùng miễn phí: Twitter, Facebook, Google, Instagram, và Google Plus.

Tính năng miễn phí nổi bật: 3 hồ sơ mạng xã hội, chia sẻ 10 bài đăng mỗi ngày, 30 nội dung được lên lịch trước, quản lý tài khoản của khách hàng, có tiện ích mở rộng cho Chrome, Firefox, Safari.

Miễn phí 14 ngày

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *