Tìm hiểu về Laravel

Giới thiệu

Laravel là cái tên được nhắc đến rất nhiều bên cạnh những tên tuổi framework đã quen thuộc với những người lập trình PHP như CakePHP, Code Igniter, Zend … Vậy hãy cùng tìm hiểu dần xem bên trong nó có gì mà lại tạo được tiếng vang như vậy. Tôi sẽ đi từ bước đầu tiên là Cài đặt

Cài đặt Composer

Composer là một trình quản lý rất tốt quan hệ giữa các gói ( thư viện) có liên quan đến nhau. Và nhờ nó mà chúng ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều công sức

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *