Những lý do quảng cáo Facebook không được phê duyệt

Cách Facebook kiểm tra bài viết Quảng cáo của bạn như thế nào? Các bạn nhớ nhé, Facebook quét kiểm tra nội dung quảng cáo của bạn hoàn toàn tự động theo thuật toán và nguyên tắc của nó, nên có thể trong quảng cáo của bạn có những nội dung được Facebook xem là …

Những lý do quảng cáo Facebook không được phê duyệt Read More »