Tự học lập trình

web server

Web server là gì?

Giới Thiệu Về WEBSERVER Web server” có thể là phần cứng hoặc phần mềm, hoặc cả hai. Ở khía cạnh phần cứng, một web server là một máy tính lưu trữ các file thành phần của một website (ví dụ: các tài liệu HTML, các file ảnh, CSS và các file JavaScript) và có thể phân …

Web server là gì? Read More »

Java strip là gì?

 JavaScript là gì? Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa ra. Nó là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ. Bên trong môi trường host (ví dụ: trình duyệt web), JavaScript có thể được kết nối với các đối tượng của môi …

Java strip là gì? Read More »

20 công cụ dựng prototype và wireframe miễn phí cho web designer

Đâu là những công cụ đáng tin và tốt nhất trong số hàng loạt công cụ trên thị trường hiện nay? Làm thế nào để thiết kế website theo đúng điểm nhìn của người đọc? 13 công cụ và website thiết kế vô giá cho các UI/UX designer Có được những công cụ prototype và …

20 công cụ dựng prototype và wireframe miễn phí cho web designer Read More »