Giới thiệu về Bootstrap Card Component

Đây chính là một ví dụ sử dụng Bootstrap Card: Flexbox là một kiểu dàn trang mới của CSS3 (https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-css3-flexbox-3P0lPM785ox), và Bootstrap Card Component xây dựng dựa trên cơ chế này. Bạn có thể có rất nhiều tùy chọn trong Bootstrap Card như là định nghĩa header & footer, định nghĩa nội dung content, background, …

Giới thiệu về Bootstrap Card Component Read More »