Frond-end : HTML-CSS-JS

Java strip là gì?

 JavaScript là gì? Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa ra. Nó là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ. Bên trong môi trường host (ví dụ: trình duyệt web), JavaScript có thể được kết nối với các đối tượng của môi …

Java strip là gì? Read More »

20 công cụ dựng prototype và wireframe miễn phí cho web designer

Đâu là những công cụ đáng tin và tốt nhất trong số hàng loạt công cụ trên thị trường hiện nay? Làm thế nào để thiết kế website theo đúng điểm nhìn của người đọc? 13 công cụ và website thiết kế vô giá cho các UI/UX designer Có được những công cụ prototype và …

20 công cụ dựng prototype và wireframe miễn phí cho web designer Read More »

Giới thiệu về Bootstrap Card Component

Đây chính là một ví dụ sử dụng Bootstrap Card: Flexbox là một kiểu dàn trang mới của CSS3 (https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-css3-flexbox-3P0lPM785ox), và Bootstrap Card Component xây dựng dựa trên cơ chế này. Bạn có thể có rất nhiều tùy chọn trong Bootstrap Card như là định nghĩa header & footer, định nghĩa nội dung content, background, …

Giới thiệu về Bootstrap Card Component Read More »