Video Marketing

Bạn muốn phát triển doanh nghiệp trên nền tảng này?

GÓI SẢN PHẨM

1. Video giới thiệu cơ bản

Bạn sẽ nhận được video dài từ 30-90 giây , video sẽ giới thiệu đơn vị của bạn bằng những hình ảnh và hiệu ứng hình ảnh. Tên đơn vị của bạn, hình ảnh, âm nhạc và đường link website sẽ xuất hiện trong video.

2. Video quảng cáo ngắn

Bạn sẽ nhận được video dài từ 30-60 giây giới thiệu về sản phẩm / dịch vụ của bạn.Tên đơn vị của bạn, hình ảnh, âm nhạc và đường link website sẽ xuất hiện trong video.

3. Video quảng cáo tiêu chuẩn

Bạn sẽ nhận được video dài từ 30-60 giây giới thiệu về sản phẩm / dịch vụ của bạn.Tên đơn vị của bạn, hình ảnh, thông điệp , âm nhạc và đường link website sẽ xuất hiện trong video.

4. Amination Video

Bạn nhận được Video Amination 30 – 60 giây kể cho khách hàng về câu chuyện của bạn.Tên đơn vị của bạn, hình ảnh, thông điệp , âm nhạc và đường link website sẽ xuất hiện trong video.

QUI TRÌNH LÀM VIỆC

Thảo luận ý tưởng

Xây dựng kịch bản

Chạy bản demo -kịch bản

Biên tập

Complete

  •