Tại sao bạn cần quản lý các Kênh truyền thông xã hội của mình?

QUI TRÌNH CÔNG VIỆC :

Chỉ định người quản lý mạng truyền thông xã hội cho tài khoản của bạn
Bạn sẽ được chỉ định một người quản lý mạng  xã hội truyền thông chuyên nghiệp để phát triển chiến lược kinh doanh của bạn và thực hiện nó. Người này sẽ tìm hiểu doanh nghiệp của bạn và là người liên hệ chính của bạn.
 
Bạn sẽ có thể liên lạc với người quản lý mạng  xã hội truyền thông của mình hàng ngày qua email hoặc lên lịch cuộc gọi vào thời điểm thuận tiện cho cả hai bên.
Phát triển một chiến lược truyền thông xã hội dành riêng cho doanh nghiệp của bạn
Chúng tôi thực hiện các phân tích cạnh tranh nhằm xác định chiến lược nội dung hiệu quả.
Chúng tôi cũng sẽ phát triển các chiến lược quảng cáo và phểu cho chiến dịch truyền thông của bạn để chỉ cho bạn lộ trình hành động.
Phát triển lịch nội dung và quảng cáo
Khi bạn đồng ý về chiến lược mà chúng tôi đã xây dưunjg, chúng tôi sẽ bắt đầu hành động. Chúng ta sẽ phát triển nội dung và quảng cáo trên mạng xã hội dành riêng cho thương hiệu của bạn.
 
Để đảm bảo chất lượng, nội dung này có thể được chuẩn bị trong lịch hàng tháng. Bạn sẽ có cơ hội để xem xét và phê duyệt trước khi truyền thông trên mạng xã hội.
Tối ưu hóa tăng trưởng và Bảo trì hàng ngày
Chúng tôi theo dõi tất cả các hoạt động trên mạng xã hội (nhận xét, tin nhắn và đánh giá) và hướng tới phản hồi trong vòng 24 giờ.
 
Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng các chiến thuật tự nhiên (hastag, theo dõi, cuộc thi, v.v.) để phát triển kênh của bạn.
Báo cáo và Truyền thông

Quản lý  mạng xã hội truyền sẽ chuẩn bị các báo cáo gởi cho bạn hàng tháng để bạn có thể kiểm tra và xem xét

Hãy để chúng tôi giúp bạn phát triển doanh nghiệp 

Social Media