VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG QUẢNG CÁO KĨ THUẬT SỐ?

QUI TRÌNH CÔNG VIỆC :

Nhận diện dữ liệu (data)

Xác định tất cả dữ liệu doanh nghiệp của bạn cần từ khách hàng mục tiêu của bạn.

Thiết kế nội dung

Hình ảnh- Thông điệp- Kêu gọi hành động (Call to action)

Mô tả chân dung khách hàng

Nhân khẩu học – Hành vi – Tính cách –  Mối liên hệ

Tối ưu chuyển đổi (Convertion)

Tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo đến đúng khách hàng mục tiêu – Tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Liên kết dữ liệu ( Data)

Liên kết chéo dữ liệu giữa các công cụ và nền tảng khác nhau để hỗ trợ các mục tiêu quảng cáo

Hãy để chúng tôi giúp bạn phát triển doanh nghiệp 

Social Media